ปริ้นโปสเตอร์ด่วน

ปริ้นโปสเตอร์ด่วน

รับพิมพ์โปสเตอร์ ปริ้นโปสเตอร์ด่วน ขนาด A4 A3 A2 A1 A0 โปสเตอร์ที่มีขนาด A3 และ A4 จะใช้เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลเรเซอร์ ให้ความคมชัด สีสัน สดใส หมึกกันน้ำ รวดเร็วในการปริ้นสำหรับโปสเตอร์ขนาดตั้งแต่ A2-A0 จะใช้เครื่องพิมพ์ระบบอิงเจ็ท Canon หมึกแท้กันน้ำ เนื้อกระดาษมีแบบ มันกับด้าน และ กระดาษธรรมดาในการปริ้นโปสเตอร์ค่ะ